ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน

  

NO.

CUSTOMER NAME

NO.

CUSTOMER NAME

1

Fujikura Group & Subsidiaries

2

Konsei (Thailand) Co., Ltd

3

Sumiko Leadframe (Thailand)

4

M.C Aluminium (Korat) Co., Ltd.

5

Tomen Enterprise(Bangkok)

6

Koryo (Thailand) Co., Ltd. 

7

Wave Crest (Thailand

8

Stamford Sport Wheels Co., Ltd.

9

Dainichi Color (Thailand)

10

United Sea Co., Ltd.   

11

Nishiyama Industries (Thailand)

12

Yamato Foundry Co., Ltd.

13

DenkenTanshi (Thailand) Co., Ltd.

14

Ihara Manufacturing Co., Ltd.

15

Kotobuki Tec (Thailand) Co., Ltd.

16

SUZUKI MOTOR R&D 

17

Donaldson (Thailand) Ltd.

18

Siam Fukoku Co., Ltd. 

19

Swacoo (Thailand) Co., Ltd.

20

Thai Fukoku Co., Ltd.

21

Zen Voce Holdings Pte Ltd.

22

F-Tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.

23

GSK Electronc (Thailand) Co., Ltd.

24

Jet Solid Thai Co., Ltd.

25

Power Q and Saving Intania Co., Ltd.

26

Delphi Automotive Systems (Thailand) Ltd.

27

Global Technology Plastic Co., Ltd.

28

YS Tech (Thailand) Co., Ltd.

29

Tree Power Tech Co., Ltd.

30

Yamaichi (Thailand) Co., Ltd.

31

Nippon Steel Bar & CH Wire (Thailand)

32

FIMT Group                       

33

Siam Nippon Steel Logistic Co., Ltd. 

34

MORIROKU (Thailand) Co,. Ltd.    

35

Siam Tinplate Co., Ltd. (Bangkok) (JPN)

36

Tomen (Bangkok) Co,. Ltd.          

37

Siam MTK Co., Ltd. (JPN)

38

KOTOBUKI TEC (THAILAND)   

39

SKJ Metal Induatry Co., Ltd.  (Thailand)

40

Nippon Steel Bar & CH Wire (Thailand)

41

Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel

42

Nippon Steel Trading (Thailand) Co., Ltd.

43

Siam Nippon Logistic Co., Ltd.

44

TSB Bangkok Co., Ltd.

45

Siam Okaya Chemical Co., Ltd.

46

 LUMEN (THAILAND) LTD.

47

Steel Case Manufacturing (Thailand)

48

 YU WON NRT (THAILAND) CO., LTD. 

49

THAI ETHANOLOMINES LTD. 

50

TESCO AQUA CO., LTD. 

51

Thai Ethoxylate Co., Ltd.

52

CTCI (THAILAND) CO., LTD. 

53

TOC Glycol Co., Ltd.

54

SAIM PRECISION COMPONENTS LTD. 

55

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.

56

MOTO (ASIA) CO., LTD. 

57

GUDEL LINEGERTEC CO., Ltd.

58

FIREWIRE (THAILAND) CO., LTD. 

59

Maxsoft Presicion (Thailand) Co., Ltd. 

60

YAMATO POLYMER CO., LTD.

61

TANG CHAI HUAD 1988 Co., Ltd.

62

JET (THAILAND) CO., LTD. 

63

THAI TOHKEN THERMO Co. Ltd.

64

SHIN SHIN ELECTRONIC (THAI) CO., LTD.

65

Hemaraj Eastern Industrial Estate Co., Ltd.

66

WKS INDUSTRIES CO., LTD.

67

Eastern Industrial Estate Co., Ltd.

68

BANGKOK SEAFOOD CO., LTD.

69

York Air Conditional & Ref. Co., Ltd.

70

 SG CABLE CO., LTD.

71

Thai German Décor Co., Ltd.

72

ARK ENTERPRISE CO., LTD. 

73

Siam Gypsum Industrial (Saraburi) Co., Ltd.

74

KANSAI RESIN (THAILAND) CO., LTD.

75

Intergraphic Design Co. ,Ltd.

76

FOCUS PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

77

VAROPAKORN PUBLIC CO., LTD. 

78

HOLOTIVE (THAILAND) CO., LTD.

79

THAIMERRY BIO ENERGY CO., LTD. 

80

PCM PROCESSING (THAILAND) LTD.

81

SANTA FACTORY CO., LTD. 

82

THAI ISIX CO., LTD.

83

P2P (THAILAND) CO., LTD. 

84

YAMATO CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.

85

BANGKOK COIL CENTER CO., LTD. 

86

RUWAC ASIA LTD. 

87

REVENUE SCIENCE (THAILAND) CO., LTD. 

88

QDM (THAILAND) CO., LTD

89

OMISE CO., LTD. 

90

SHINNAMPO (THAILAND) CO., LTD.

91

THAI NJR CO., LTD. 

92

ATIKTA (THAILAND) CO., LTD.

93

THAI ZUKIMOTO CO., LTD.

94

KANTOU MAINTENANCE ASIA (THAILAND) CO., LTD.

95

THAI KITRAVEE CO., LTD. 

96

FOCUS PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

97

SKYWAVE TECHNOLOGIES (THAILAND)

98

THAI BRAIN CO., LTD.

99

VENCOREX (THAILAND) CO., LTD.

100

MDI HOME PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD.

101

SURUGA (THAILAND) CO., LTD

102

FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

103

THAI S.A. CO., LTD.

104

YUFUGOSEI (THAILAND) CO., LTD.

105

KANE-M (THAILAND) CO., LTD. 

106

SATO PRESS KOGYO (THAILAND) CO., LTD.

107

JTCM CO., LTD. 

108

UACJ TRADING (THAILAND) CO., LTD.

109

THAI OBAYASHI CORP., LTD. 

110

INTENSIVE MOULD CO., LTD.

111

MPM TECHNOLOGY (THAILAND) LTD. 

112

SG TECH CO., LTD

113

EVEN POP CO., LTD. 

114

NIKKI (THAILAND) CO., LTD.

115

INTOUCH INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. 

116

THIENSURAT PUBLIC CO., LTD.

117

CHATRBUCHA CO., LTD.

118

SIMAT LABELS (THAILAND) CO., LTD.

119

TORAY HYBRID CORD (THAILAND) CO., LTD.

120 PLAYWITH (THAILAND) CO., LTD.
121 ROBOT SYSTEM CO., LTD.  122  T.T.S.LATEX PRODUCTS CO., LTD. 
123  EGR GROUP SIAM CO., LTD.