• APSPRIVILEGE

  APS PRIVILEGE (THAILAND)
  CO., LTD.

  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน boi การส่งเสริมการ
  ลงทุนให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน บริการให้คำปรึกษา

 • APSPRIVILEGE

  WE ALWAYS KEEP YOU
  UPDATED ON EVERY DETAIL

  Our expert team will monitor every detail of
  your project, with highest competence and
  seriousness.We already have the solutions for you.

 • APSPRIVILEGE

  OUR PROFESSIONALS ARE READY!

  In our company, our professionals are constantly
  trained and updated, covering a vast area of
  business in global financial markets. Count with
  the best support from our experience team.

 • APSPRIVILEGE

  เรื่องBOI เราเชี่ยวชาญ
  เรื่องโรงงานเรารู้จริง

  การแก้ปัญหาและการสนทนาให้คำปรึกษาแก่
  คณะผู้บริหารโรงงานบัญชีรายการเครื่องจักร วัตถุดิบ
  และการสั่งปล่อยทุกอย่าง การจัดการภายใน และ
  การชี้แนะการประสานงานภายในระหว่างแผนกของโรงงาน

 • APSPRIVILEGE

  LOOKING FOR PROFESSIONAL BOI

  Office of the Board of Investment Service. The best
  partners for your business are those who know
  the paths to follow, to achieve the highest levels of success.

 • APSPRIVILEGE

  GET THE BEST PROFESSIONAL SUPPORT

  Personal Development Services, you can always find
  support to help your company and to finding the best solutions.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Our Client

zaha
zen voce
ys
york
tomen
toc_gc_logo
thai isix
tex
tesco_aqua
steelcase
stamford wheel
siam tinplate
siam precision
siam mtk
ryosan
omise
oleochemi
okaya
nippon steel
nippon steel sumikin stainless
nakagawa
moriroku
kotobuki
koryo
fujikura
f tech
denken
delphi
dainishi
atiker
asiainfo
Wave Crest
United sea
TTT
TSB bkk
TEA-Logo
«
»

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • ผู้สนใจและประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะขอเอกสารเผยแพร่ขอคำแนะนำ ด้านการลงทุน และแบบฟอร์ม
 • วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นหมายถึงอะไร ตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2546 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546
 • โครงการที่ได้รับส่งเสริมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา จะมีเงื่อนไขกำหนดให้ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ในโครงการ
 • หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
 • ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
 • การจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , นิติบุคคล)เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
 • ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุน ของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • คนต่างด้าว ที่จะประกอบอาชีพในประเทศไทยได้จะต้องได้ รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตทำงาน
 • รายชื่อลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจกับเรา APS PRIVILEGE (THAILAND)CO.,LTD.เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

Certificate

Nest16
Griffit
playwith1
GBPS
EGR
TTS
robot
playwith
spcdb
jtcmdb
itccps
jtcm
chatrbucha
composite
toray
intenmould
satopress
17
IPO
nsswt
event pop1
datawow
Polythai
PTT
TTT
«
»
Join bet365 Poker nad play.