การจ้างงานคนต่างชาติ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างคะ

เกี่ยวกับเรื่องของ visa ใบอนุญาตในการทำงานต่างๆ

การจ้างงานคนต่างชาติ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างคะ

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:49 pm

การจ้างงานคนต่างชาติ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างคะ
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm

Re: การจ้างงานคนต่างชาติ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างค

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:50 pm

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี นอกจากจะมี สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทได้มากกว่าร้อยละ 50-100 แล้ว ยังมีสิทธินำเข้าช่างฝีมือชาวต่างชาติ เพื่อนำมาใช้ในโครงการได้ ซึ่งง่ายสำหรับเรื่องใบอนุญาต ทำงานและวีซ่า นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในเรื่อง การโอนเงินไต่างประเทศ ทั้งเงินปันผล หรือการนำเข้า ส่งออกเงิน
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm


Return to Visa & Work Permit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron