เมื่อได้รับการส่งเสริมแล้วจะเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นได้หรือไม่

เมื่อได้รับการส่งเสริมแล้วจะเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นได้หรือไม่

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:53 pm

ถ้าตอนแรกเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยคนไทย 100% แต่หลังจากได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว จะเปลี่ยนให้คนต่างชาติมาถือเกิน 50% ได้มั้ยคะ
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm

Re: เมื่อได้รับการส่งเสริมแล้วจะเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นได้หรือ

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:54 pm

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ควรจะแจ้งให้สำนักงานฯทราบทุกครั้ง ในกรณีที่เปลี่ยนผู้ถือหุ้น ถึงแม้ไม่มีผลต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทควรจะมีหนังสือแจ้งมาที่สำนักงานฯ แต่หากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากหุ้นไทยเป็นหุ้นต่างชาติ จะต้องให้สำนักงานฯอนุมัติก่อน จึงจะดำเนินการ ได้ โดยยื่นเรื่องขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือยินยอมให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นข้าง มากจากผู้ถือหุ้นไทยทุกราย หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไทย และหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทฉบับล่าสุดมาพร้อมกันด้วย
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm


Return to การถือหุ้นของต่างชาติ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron