สามารถจัดตั้งบริษัทแล้วจ้างคนก่อนได้ไหม?

ข้อสงสัย ในการจดทะเบียน ขั้นตอน การยื่นเรื่อง

สามารถจัดตั้งบริษัทแล้วจ้างคนก่อนได้ไหม?

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:44 pm

เนื่องจากต้องการจะดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว สามารถตั้งบริษัทแล้วจ้างคนก่อนได้มั้ยคะ แต่บริษัทยังไม่มีรายได้แน่นอน
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm

Re: สามารถจัดตั้งบริษัทแล้วจ้างคนก่อนได้ไหม?

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:45 pm

การขอรับการส่งเสริม กระทำได้ในนามของบุคคล หรือในนามบริษัท สหกรณ์ หรือ มูลนิธิ การขอรับการส่งเสริมในนามบุคคลนั้น บุคคลที่ขอจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือต่างชาติก็ได้ แต่ต้อง บรรลุนิติภาวะและสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย และเมื่อได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริม แล้ว ผู้ขอจะต้องไปจัดตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะยื่นขอออกบัตรส่งเสริมได้ ไม่สามารถใช้ บริษัทที่มีอยู่แล้วมาขอรับบัตรส่งเสริมแทน
ผู้ขอรับการส่งเสริม จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามบริษัทนั้นๆตามที่ระบุไว้ใน หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนตัวแทนสำหรับติดต่อเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริม หมายถึงตัวแทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก ทำหน้าที่เป็นผู้ ติดต่อขอรับการส่งเสริมสำหรับโครงการนี้ สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการได้ ผู้ ขอรับการส่งเสริมและตัวแทนสำหรับติดต่อขอรับการส่งเสริมอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm


Return to จดทะเบียนบริษัท

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron