เงื่อนไขสำคัญในการขอรับส่งเสริมการลงทุน

การเขียนโครงการ แก้ไขโครงการ และคำถามเกี่ยวกับ BOI

เงื่อนไขสำคัญในการขอรับส่งเสริมการลงทุน

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:37 pm

ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เงื่อนไขสำคัญมีอะไรบ้าง
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm

Re: เงื่อนไขสำคัญในการขอรับส่งเสริมการลงทุน

Postby admin » Sat Mar 19, 2016 2:41 pm

หลักการพิจารณาการให้การส่งเสริมฯ กิจการ ประเภทนี้ จะพิจารณาจากคุณค่าของโครงการ อาทิ การให้ ความช่วยเหลือ SMEs ไทย ให้สามารถซื้อขายผ่าน ออนไลน์ได้ และต้องมีนวัตกรรมทางความคิดและการ ให้บริการ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้นกับ SMEs ไทย ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนนี้นับว่า ค่อนข้างยาก จึงต้องหารือกันในแต่ละกรณี
admin
Site Admin
 
Posts: 10
Joined: Sun Oct 18, 2015 3:55 pm


Return to การส่งเสริมการลงทุน , ขอรับการส่งเสริม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron